Pravilniki

PRAVILNIK – POUČNI IZLETI

Udeleženci poučnih izletov so dolžni spoštovati naslednji pravilnik, držati se morajo predvidenega programa in navodil, ki jih podajo organizatorji oziroma spremljevalci.

Učenec/učenka je med izvajanjem poučnega izleta dolžan spoštovati naslednja pravila:

– obnašati se mora spoštljivo in v skladu z ustaljenimi pravili;

– spoštovati mora pravila splošne omike, zato da se izognemo vsakršni možnosti tudi nenamernih nezgod;

– spoštovati je potrebno urnike in premike, ki jih predvideva program;

– med obiski in ekskurzijami je potrebno ostati v skupini.

Učenci se namestijo v dodeljenih sobah, preverijo njihovo stanje in o tem poročajo spremljevalcem. Morebitno povzročeno škodo mora storilec poravnati, v kolikor ostane storilec neznan, so za kritje stroškov povzročene škode poklicani vsi, ki se sobe poslužujejo.

Premiki v stavbi, ki nas gosti, morajo potekati urejeno in v spoštovanju pravic ostalih gostov, ravno tako mora biti odnos spoštljiv v skupnih prostorih.

Vsak učenec/učenka mora ponoči ostati v svoji sobi in mirovati.

Noben učenec se ne sme samovoljno oddaljiti.

Učenci naj s sabo ne nosijo mobilnih telefonov, v Domu je javni telefon za nujne primere. Prav tako naj ne prinašajo elektronskih igric, naprav za poslušanje glasbe (IPOD) ter dragocenih predmetov.

Obnašanje posameznega učenca med načrtovanimi dejavnostmi bo razredni svet ocenil; isti organ lahko v primeru neprimernega vedenja in neupoštevanja naslednjega pravilnika preuči možnost odredbe disciplinskega ukrepa.

V hujših primerih, po domeni med učitelji spremljevalci in ravnateljico, se lahko določi, da se izlet nemudoma prekine. Lahko se določi, da se pokliče starše, zato da direktno posežejo pri učencu oziroma, da pridejo po lastnega otroka in ga predčasno pospremijo domov.

Za vse ostalo, kar ni predvideno v tem pravilniku, veljajo zakonska določila Ministrstva za šolstvo, univerzo in raziskovanje, ki urejajo izvajanje poučnih izletov in ki so del naslednjega pravilnika.


 |  Facebook
Skip to content