Kdo Smo

Slovenska šola v Italiji obstaja, da omogoča pripadnikom slovenske manjšine šolanje v materinem jeziku. Jezik je osnova vsake kulture, zato se bogastvo nekega prostora izraža v njegovih jezikovnih in kulturnih značilnosth.

Slovenska šola razvija narodno zavest, posreduje kulturno dediščino ter ohranja kulturne običaje in navade slovenskega ljudstva.

Slovenski učitelj se zaveda, da je materinščina pomembna pri vseh predmetih, zato skuša tudi poiskati primerne načine poučevanja, da bo učenec poleg pridobivanja temeljnega znanja tudi vzljubil in bogatil slovenski jezik.

Našo šolo obiskujejo otroci iz slovenskih, mešanih in italijansko govorečih družin, saj živimo na narodnostno, jezikovno in kulturno mešanem okolju. Slovenska šola je državna ustanova s slovenskim učnim jezikom, kjer se poučuje tudi italijanski jezik in goji kultura večinskega naroda. Poleg tega se učenci učijo tudi tuj jezik, angleščino.

Slovenska šola posreduje torej večjezično vzgojo, ki učencem pomaga premoščati predsodke, vrednotiti razlike ter razvijati sožitje in medsebojno strpnost.

Šola v številkah

Učenci
Učno Osebje

 

qr code soleScuola in chiaro

 


 |  Facebook
Skip to content